English:

1994 : nr1; nr2; 1995 : nr3; nr4; nr5; 1996: nr6; nr7; 1997: nr8; nr9; 1998: nr10; nr11;

1999: nr12; 2000: nr13; 2001: nr14; 2002: nr15; 2004: nr16; 2005: nr17; 2007: nr18; nr19; 2008: nr20; 2009: nr21

 

The Collected Free Thinker

The Forest - an epic poem

The Complete Poems of Laila Roth  

 

Svenska :

1992 : nr 1; nr 2;

1993 : nr 3; nr 4; nr 5; nr 6; nr 7; nr 8; nr 9; nr10; nr11; nr12; nr13; nr14; nr15; nr16;

1994 : nr17; nr18; nr19; nr20; nr21; nr22; nr23; nr24; nr25; nr26; nr27; nr28; nr29;

1995 : nr30; nr31; nr32; nr33; nr34; nr35; nr36; nr37; nr38; nr39; nr40; nr41;

1996 : nr42; nr43; nr44; nr45; nr46; nr47; nr48; nr49; nr50; nr51; nr52;

1997 : nr53; nr54; nr55; nr56; nr57; nr58; nr59; nr60; nr61; nr62;

1998 : nr63; nr64; nr65; nr66; nr67; nr68; nr69; nr70; nr71; nr72;

1999 : nr73; nr74; nr75; nr76; nr77; nr78; nr79; nr80; nr81; nr82;

2000 : nr83; nr84; nr85; nr86; nr87; nr88; nr89; nr90; nr91; nr92;

2001 : nr93 ; nr94; nr95; nr96; nr97; nr98; nr99; nr100; nr101; nr102;

2002 : nr103; nr104; nr105; nr106; nr107; nr108; nr109; nr110; nr111; nr112;

2003 : nr113; nr114; nr115; nr116; nr117; nr118; nr119; nr120; nr121; nr122;        

2004 : nr123; nr124; nr125; nr126; nr127; nr128; nr129; nr130; nr131; nr132;                                                                

2005 : nr133; nr134; nr135; nr136; nr137; nr138; 139; 140; 141; 142;

2006 : nr143; nr144; nr145; nr146; nr147; nr148; nr149; nr150; nr151; nr152;

2007 :nr153; nr154; nr155; nr156; nr157; nr158; nr159; nr160; nr161; nr162        

2008 : nr163; nr164; nr165; nr166; nr167; nr168; nr169; nr170; nr171; nr172;

2009 : nr173; nr174;  nr175; nr176; nr177; nr178; nr179; nr180; nr181; nr182

2010 : nr183; nr184; nr185; nr186; nr187; nr188; nr189; nr190; nr191;

2011:  nr192; nr193; nr194;  nr195; nr196; nr197; nr198; nr199; nr200

2012: nr201; nr202; nr203; nr204; nr205; nr206; nr207; nr208; nr209; nr210

2013: nr211;  nr212; nr213; nr214; nr215; nr216; nr217; nr218; nr219

2014: nr220; nr221; nr222; nr223; nr224; nr225; nr226; nr227; nr228; nr229; nr230

2015: nr231; nr232; nr233; nr234; nr235; nr.236; nr237; nr238; nr239; nr240;

2016: nr241; nr242; nr243; nr244; nr245; nr246; nr247; nr248; nr249; nr250;

2017: nr251; nr252; nr253; nr254; nr255; nr256; nr257; nr258; nr259; nr260; nr261;

2018: nr262; nr263; nr264; nr265; nr266; nr 267; nr268; nr269; nr270; nr271.pdf;

2019: nr272; nr273; nr274; nr275; nr276; nr277; nr278; nr279; nr280

2020: nr281; nr282; nr283; nr284; nr285; nr286; nr287; nr288; nr289; nr290;

2021: nr291; nr292; nr293; nr294; nr295; nr296; nr297; nr298; nr299; nr300;

2022:  nr301; nr302; nr303; nr304; 305; 306; 307; 308; 309; 

2023: 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322;

 

2024:  323

; 324   

Intervju med Fritänkaren (2003)

Biografiska fakta (2011) 

                              

Register :

 

Ämnesregister (inklusive huvudsakliga artikelförfattare).

(Det har varit omöjligt att få med de olika ämnesområdenas samtliga förekomstställen,

samtidigt som det naturligtvis även förekommer fler ämnesområden,

varför detta register är att betrakta som endast provisoriskt.)

Afghanistan 51, 52, 96, 101, 102, 109, 110, 124, 126

Ahasverus 86-108, 111-

Ahrens 22, 27, 82.

Annedal 1, 17, 20, 27, 28, 33-35, 38, 41, 42, 47, 52, 53, 61, 66, 73, 74, 103, 173,

Astrologi 11, 12, 31, 71, (se även Ahasverus)

Aurelio Lanciai 5-7, 12, 20, 108, 115-120, 126, 175, 214, 221, 258.

Beatrice Fersen 25, 28, 30, 38, 41, 46, 62, 64, 80-82, 89, 90, 95, 96. 109, 127.

Bernadotte 177, 228

Bilderberg 77, 80.

Blavatsky 77, 79, 80, 94, 117, 121, 184-185,

Aaron Burr  253, 255

Bibeln  313

Carina Gustafsson 17, 18.

Carl XII  247

Carl O. Nordling 48, 74, 75, 81, 83, 85, 86, 134-135, 152, 156, 161, 168, 263, 272

Claes Lindgren 4, 5, 7, 12, 14, 16-18, 21, 35, 37, 38, 44-46.

Doktor Sandy 4, 6-8, 10, 13, 16, 21, 23-26, 28, 30-32, 37, 38, 40-43, 51, 55, 59, 60, 62, 69-71, 74, 76, 79-82, 84, 86, 87, 93, 96, 100, 105, 106, 109-111, 115-118, 121-125, 128-129, 137, 139, 147, 149, 150-151, 160, 163, 165, 170-171, 176, 179-181, 191-192, 218, 228-229, 252, 273,

Doktor Singh 1-2

Doktor Sun 17, 22, 29, 30, 33, 37, 40, 71, 74, 82, 94.

Eino Hanski 64, 67, 69, 73, 76, 91, 98, 130

Einstein 39, 41, 84, 116-117, 123, 126, 198, 200, 271, 291

Elizabeth Weir 122, 124, 125, 146

Estonia 91-92, 111, 126, 133, 153, 229, 250, 287, 291

Falun Gong 209

Finland 11, 12, 18, 21, 28, 36, 38, 45, 48, 49, 51, 55, 58, 60, 66, 68, 76, 78, 92, 93, 98, 108, 117, 119, 121, 123, 126-128, 135, 141, 146, 149, 152, 158, 161, 163, 167-169, 171-172, 178-181, 183-184,188, 195-197, 199, 202, 205-206, 212-214, 216-219, 223-224, 226-227, 229, 233-234, 236, 238, 246, 248, 249, 256-60, 263, 266-70, 285, 288, 298

Gammalsvenskby 276

Gandhi 32, 107, 122, 133, 168

Gurdjeff  103, 265, 319

Henning Enedal 8, 16, 21, 44, 51, 115, 168

Homosexualitet 5, 47, 113, 119, 125, 164, 165, 171-172, 186, 201

Håkan Hjelmström 83, 103,

Islam 4, 7, 9, 10, 16, 27, 29, 31, 34, 46, 47, 51, 52, 64, 77, 80, 93, 100, 119, 125-126, 128-129, 131-135, 140, 143-145, 147, 168-171, 177, 184-186, 209, 214, 216, 239-241, 246, 249, 266, 273, 282, 288, 310

Israel 1, 3-4, 6-10, 14, 16-36,38-45, 47-48, 50-58, 60-64, 66, 74-78, 80-113, 115-120, 122, 125-126, 145-146, 153, 169, 177, 181, 185-186, 198, 237, 291

Johannes B. Westerberg 1-4, 8-18, 20, 22-25, 28, 30, 32, 34-38, 40-44, 46, 48-60, 62, 63, 66, 69, 71, 73-75, 77, 82-84, 86, 88, 89, 91-94, 96, 98, 100-102. 109-113, 115-117, 119, 123, 127-133, 135-136, 138, 143, 145-146, 150-151, 153-156, 158, 160, 164, 165, 168-171, 175-176, 178, 180-181, 183-186, 192, 198-199, 202, 204, 208-210, 212-214, 220-221, 228, 231, 238-244, 249, 251-252, 255, 258-60, 268, 272, 274, 276, 282, 289, 300, 306, 310

John Bede 1-8, 11-14, 16-21, 23-28, 30-34, 36, 39, 43-52, 55, 58-60, 62, 65, 68-70, 81-83, 85, 86, 88, 89, 101, 109, 115-119, 121, 128-129, 135, 137, 141, 142, 145-146, 152, 155-156, 169, 273, 275,

Karmapa 63, 85,

Kennedy  195, 197, 199, 211, 272,

Kerstin Bonaccorsi 10, 33, 39, 45, 62, 79-81, 87, 94.

Kim 14, 15, 17, 22, 26-28, 36-38, 89.

Kjell Burman 83, 84, 86, 95. 155.

Kristendomen 4, 8, 10, 14, 16, 20, 27, 35, 42-44, 46, 73, 75-78, 80, 81, 88, 90, 91, 96, 98, 100, 109, 119, 121, 127, 137, 143, 145, 155, 156, 158-169, 174-177, 187, 206, 219, 237, 238-239, 247, 254, 264, 266, 273, 274, 282, 292, 299

Kulturkalender (sedan mars '97) 55-147, 149-

Kurdistan 5, 20, 36, 51, 79, 126, 134, 171, 260

Laila Roth 33, 46, 47, 49, 52, 60-62, 64, 69, 71, 74, 82, 83, 86, 90, 94, 103, 104, 114-115, 117, 127-128, 135-136, 139, 146, 153-154, 156, 181, 188, 191, 196, 203, 204, 213, 217, 220, 229, 234, 243-44, 251-253, 256, 260, 269-272, 274, 300,

Lovelock, James 73, 162, 165, 181, 209, 268

Martin Goës 59, 76, 95.

Max Chablon 1-4, 9-10, 130-131

Michael Lanciai Sr. 30, 37, 43, 120, 219, 221.

Mikael Rosén 1, 3, 5, 6, 10, 14, 16-20, 22, 23, 25, 26, 30, 36, 45, 52, 61, 63, 84-86.

Nepal 52-56, 58, 73-79, 94-96, 105-108, 118, 122, 133, 139-143, 151, 155, 156, 158, 164, 168-169, 237, 297

Olof Palme 12, 16, 20, 25, 31, 44, 45, 83, 108, 121, 127, 145, 166, 200, 211-212, 221, 229, 241-242, 249, 255, 263, 274, 276, 287-88, 291.

Oman 54-61

Owe Svahn 9-12, 21, 35, 38, 62, 63, 118.

Panchen Lama 35, 50-52, 83, 129, 176

Professor Bellassai 34

Psykiatri-Psykologi 5, 10, 11, 18, 25, 103, 108-109, 117-119, 121,123, 128, 133, 168-169, 173-174, 203, 208, 223

Raoul Wallenberg 60, 61, 66, 124, 126, 133, 139, 184, 209, 263

Rembrandt 307

Ringo 128-129, 132-136, 143, 147, 149

Roald Amundsen 69, 124

Scientology 3-6, 8, 10-12, 14, 16-27, 42, 46, 55-56, 127-128, 175, 184, 187-88, 199, 211, 257-258. 

Shakespearedebatten 48-51, 59-62, 67-72, 76, 82-103, 106-163, 165-173, 175-177, 182, 192, 194, 197, 201, 202, 219, 221, 224-225, 228, 238, 239, 244-250, 252, 263-264, 272, 274, 283, 286, 289, 291

Sri Ram 2

Svenska Akademin 196, 209, 266, 269

Tibet 2, 8-119, 121-135, 137-147, 149-176,  178-

Valborg 8, 21, 34, 57, 66, 77, 87, 97, 107, 117, 127, 137, 147, 157, 167, 177, 187, 196, 198, 205, 215. 224, 235, 245, 255, 266, 275, 285

 

Följande författare har förekommit i Fritänkaren :

Anna Achmatova 263

Adonis 249

Aiskhylos 244

Dante Alighieri, nr. 5, 26, 141, 182, 283, 318

Svetlana Aleksijevitj 80

Isabel Allende, 18

Carl Jonas Love Almqvist  308

Marianne Alopaeus 76

Sven Anér  229

Peter Anstrin 92, 108

Jane Austen 45, 47

Ayn Rand  228, 230

Francis Bacon 98, 100, 109, 110, 115-147, 165, 169, 192, 219, 250, 263, 289,

Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, 75, 132, 146, 147, 172, 200, 206

Honoré de Balzac  279

Charles Baudelaire 125

Carl Michael Bellman 283

Olof P. Berg 247

Cyrano de Bergerac 128

Birgit Berggreen 197

Ingmar Bergman 65, 268

Henri Bergson 121

Håkan Bergström 204

Mia Berner 180

Annie Besant 185

Robert M. Bird, 1

William Blake 214

Helena Blavatsky 77, 79, 80, 94, 184-185

Karin Blixen 55, 142, 243

Jan Einar Blomqvist 224

Enid Blyton 207

Boileau-Narcejac 64

Karin Boye, 18

Marion Bradley 48, 109, 134

Syskonen Brontë 130, 217

Dan Brown 132, 135, 146-147, 153, 172, 182, 217, 291

Dee Brown 208

Giordano Bruno 39, 47, 131-132, 146, 307, 318

Paul Brunton, 25

Bill Bryson 200

Pearl Buck, 24, 25, 142

Charles Bukowski 72

Mikhail Bulgakov, 7

Alan Burgess, 22

Anthony Burgess 49, 56

Tommaso Campanella 47

Bo Carpelan 169

John le Carré 56, 61, 143

Alexis Carrel 77

Casanova 129

Céline 121

Miguel de Cervantes 266, 289

Raymond Chandler 72

Jung Chang, 23, 150-151

Charles Chaplin 305

Noam Chomsky 104, 110

Agatha Christie 111, 113

Johannes Chrysostomos 275, 276

James Clavell, 10

Joseph Conrad 182

Jim Corbett 54, 159

Noel Coward 140

John Crook & James Low 208

Aleister Crowley 207

Tage Danielsson  228

Charles Dickens 130, 141, 182, 225, 284

Vladimir Dimitrov 141

E.L.Doctorow  237

Jörn Donner 260

Dostojevskij, 4, 27, 50, 71, 84, 88, 89, 124, 125, 182, 237, 292, 311, 318

Sir Arthur Conan Doyle 122, 131, 241

Alexandre Dumas d.ä. 121, 314

Gerald Durrell 91, 320

Lawrence Durrell 13

Umberto Eco 62

Walther Eidlitz 45

Gunnar Ekelöf, 24

Carl-Göran Ekerwald  238

Sophia Eklund 259-60

Tage Ellinger 171

Ralph Ellis 153

James Ellroy 154

Ralph Waldo Emerson 302

Henning Enedal, 8, 18, 21, 168

P.O.Enquist 139

Erasmus av Rotterdam 100, 149

Wolfram von Eschenbach 122

Clarissa Pinkola Estés 133

Euripides 244

Oriana Fallaci 106

David Faurisson  210

Lion Feuchtwanger 8

Mästerhunden Fidelio 18, 21

Peter Fleming 51

John Fletcher 182

Errol Flynn 92

Ken Follett 59, 61, 201

Edward Morgan Forster, 3

Frederick Forsyth 61

James G. Frazer 39

Axel Fredenholm 42

Sigmund Freud 197

Jan Fridegård 230

Gustaf Fröding 14, 15, 121, 127

Laurence Gardner 109

Romain Gary 72, 118, 147

Erik Gustaf Geijer  279, 308

Khalil Gibran 217, 275

Ivan Gililov  225-226

Johann Wolfgang von Goethe 142, 164, 167, 223, 238, 255, 264, 284

Nikolaj Gogol 246, 284

Thomas Goodrich  291

Maxim Gorkij 263

Igor Gouzinsky 263

Jürgen Graf  210

Joan Grant  250

Robert Graves, 13, 182, 259

F.L.Green 33

Graham Greene 88, 182, 229, 260

Jan Guillou 67, 151, 183, 199, 279

Hjalmar Gullberg 24

Gurdjeff 103, 265, 319

Carina Gustavsson 16, 18, 21

Elisabeth Haich 39

Mark Halter 62

Dag Hammarskjöld 114, 209

Knut Hamsun 76

Eino Hanski 64, 67, 69, 73, 76, 91, 98, 130

Heinrich Harrer 25

Ben Hecht  238

Claes Hedberg 274, 291, 317

Martin Heidegger 262

Pia Hellertz  278

Ernest Hemingway 104, 108, 142, 199, 223, 237

James Herriott 71

Thor Heyerdahl 170, 212

Patricia Highsmith 78

James Hilton  264, 270

E.T.A.Hoffmann 202, 218, 302,

Homeros 182

Victor Hugo 106, 145, 182, 213, 305

Aldous Huxley 219, 288, 291

Blasco Ibañez 2

David Icke 216

Arnaldur Indridason 183

John Irving  219

Tove Jansson 123

Ben Jonson 152, 158

Carl Gustav Jung 197

Immanuel Kant  304

Erik Axel Karlfeldt 21

Nikos Kazantzakis 73

M.M.Kaye 32, 289

Yasar Kemal 36

John F. Kennedy  194, 211

Jack Kerouac 118, 124, 152

Felix Kersten  250

Raymond Khoury 169, 206, 208

Eeva Kilpi 74

Rudyard Kipling 172, 226, 245,

Georg Klein 44, 123, 143

Naomi Klein 246

Ivan Klima 81

Alexander Kliment 81

Christopher Knight Robert Lomas 274

Arthur Koestler 169, 173

Jerzy Kosinski 66, 68

Milan Kundera 36, 81, 318

Selma Lagerlöf, 13, 14, 98, 161, 173, 198

G. T. Di Lampedusa, 20

Lao-Tse  219, 291

Dominique Lapierre, 14, 32

Björn Larsson 169

Stieg Larsson 179, 182

Anton LaVey  193

Halldór Kiljan Laxness 129

Laurie Lee 71

Dennis Lehane 208

Giacomo Leopardi 102

Oscar Levertin, 16, 161

Primo Levi 188, 233

Aleko Lilius 223, 224, 269

Gunnel Liljenroth 4

Jüri Lina 200

Astrid Lindgren 123

Claes Lindgren 4, 5, 7, 12, 14, 16, 21, 35, 37, 38, 44-46

Herman Lindqvist 131, 218, 219, 260

Bruce Lockhart 37, 38, 177, 179, 282

Jack London 123, 186

Konrad S. Lorenz  269

Malcolm Lowry 72

Nicholas Luard 114

Lucanus 99

Eric Lundqvist 39

Naguib Mahfouz 27

Betty Mahmoody 45

André Malraux 156

Osip Mandelstam 44, 263

Henning Mankell 151, 161, 171, 182, 186, 199

Klaus Mann 56

Thomas Mann 313

Christopher Marlowe 67-  Se Shakespeare

Stephen Marlowe 167

Harry Martinson 127

A.E.W.Mason 160

John Masters 17, 33

Basil Mathews 75

Peter Matthiessen 54

Guss Mattsson 266

W. Somerset Maugham 11-13, 50, 182, 233

Guy de Maupassant 180

Daphne du Maurier 78, 91, 142, 149

Karl May 284

Johann Mayrhofer 286

Ian McEwan 201

Shirley McLaine 132

Erkki Melartin 212

Moses Mendelssohn 85

George Meredith 3

Dimitrij Meresjkovskij 27, 261

Gulli Michanek 67, 168, 249

Göran Michaenk 249

John Milton 218

Pico della Mirandola 186, 191

Margaret Mitchell 142

Ferenc Molnar 237

Michel de Montaigne 34

Thomas Moore  238

Elsa Morante 182, 204

Alberto Moravia 6

Herta Müller 199

Talbot Mundy 24, 170

Axel Munthe 74, 121

V.S.Naipaul 45

Taslima Nasrin 27, 31

Ture Nerman  305

Pablo Neruda 98, 143

Aziz Nesin 6, 11, 27, 36

Eric Newby 51

Friedrich Nietzsche  272-273, 312, 318

David Niven 156

Helena Norberg-Hodge 31, 99, 101, 107, 110, 164

Carl O. Nordling 152, 263, 272

Michel de Nostradamus 145

Barack Obama 204, 230

Michael Oondatje 56

Origenes 274

Arto Paasilinna 131, 236

Henryk Panas 109

Alexandra Pascalidou 218

Boris Pasternak 93, 182, 263, 285

Eliot Pattison 208

Ove & Stina Paul  234

Michel Peissel 21, 29, 44

Bertil Persson 167

Fernando Pessoa 75, 289

Wilhelm Peterson-Berger 230

Albert Pike 205

John Pilger 164

Harold Pinter 143-144

Edward M. Podvoll 89

Anna Politkovskaja 184, 204

Edgar Allan Poe 37, 125

Ezra Pound 223

John Cowper Powys 47

Andre Previn  291

Anatolij Pristavkin 30

Hjalmar Procopé, 15, 16, 255

Alexander Pusjkin 19, 27

Mario Puzo 208, 219

Pythagoras  211

Lobsang Rampa 26-27

Ernest Raymond 9

Piers Paul Read 8

Erich Maria Remarque  213, 237, 284, 309

Ernest Renan 75

Gregory David Roberts 183

David Rohl 116, 126

Romain Rolland 104, 176, 182

Philip Roth 166, 167, 300,

Jean Jacques Rousseau 105

Johan Ludvig Runeberg 101, 127

Bertrand Russell 113, 200

Viktor Rydberg 42, 98

Salman Rushdie 7, 11, 12, 27

Pentti Saarikoski 180

Antoine de Saint-Exupéry 10

Sven Sandegren 44-45

Elisabeth Sandersson 18

José Saramago 75

Dorothy Sayers 65

Friedrich von Schiller 178, 182, 184, 238, 304

Albert Schweitzer 176

Cyril Scott  312

Sir Walter Scott 239, 280

Sir Roger Scruton 287

Anne-Marie Selinko 177

Shakespeare 13, 14, 28, 48-51, 59-62, 6772, 76, 82-103, 106163, 165-173, 175-177, 182, 192, 194, 197, 202, 219, 221, 232, 238, 245-247, 263-264, 272, 283, 286, 289, 291, 305

Bernard Shaw 73, 182

Percy Bysshe Shelley 141

Larry Shue 21

Nevil Shute 10-12

Mary Sidney 166, 289

Varlam Sjalamov 270

Birger Sjöberg 15, 146

Sjöwall-Wahlöö 70, 209

Tsepon Skakabpa 230

Edgar Snow 22-23

Sofokles 244

Alexander Solsjenitsyn 263, 270

Baruch Spinoza 80, 104

Jean-François Steiner 146

Rudolf Steiner 117

David Strauss 187

August Strindberg 290

Han Suyin 22, 25

Jonathan Swift 54

Wladyslaw Szpilman 160, 173

Hjalmar Söderberg 19

Ulf Söderhielm 22, 28, 213

Evert Taube 172

Hekel Tavares 299

Esaias Tegnér 15

Paul Theroux 44, 46

J.R.R.Tolkien 123

Leo Tolstoj 27, 143, 154, 179, 182, 212, 217, 260, 263, 276, 286, 313

John Kennedy Toole 38

B. Traven 12, 17

Zacharias Topelius 64

Stefan Torssell  250, 274, 317

Anthony Trollope 3

Dalton Trumbo  241

Mark Tully 15

Mark Twain 93, 289

Johan Anders Wadman  225

Richard Wagner 122, 316, 318

Jacob Wallenberg 17

Bruno Walter 116

Sutton Vane 281

Ivan Vazov 9

John Webster 170

Josef Julius Wecksell 127

Simone Weil  219

Göran Westerlund 206

Edith Wharton 112

Dennis Wheatley 52

T.H.White 48, 109

Gore Vidal 53, 55, 130

Oscar Wilde 65, 201, 309

Thornton Wilder  236-237

Colin Wilson 33

P.G.Wodehouse 26-28

Voltaire 144, 310

Kurt Vonnegut 118

Mark Vonnegut 118, 208

Ethel Lilian Boole Voynich 177, 179

Vladimir Vysotskij 19

Lin Yutang 63

Ernst Zündel  210

Stefan Zweig 56, 80, 154, 169, 182, 203, 213, 235, 242, 254, 255, 258, 261, 271, 274

 

 

Följande musikpersonligheter har framträtt i Fritänkaren :

Richard Addinsell 183, 222

Tommaso Albinoni 180

Hugo Alfvén  228

Leroy Anderson  323

Kurt Atterberg  226-227, 265

Bach, nr 13, 28, 31, 63, 66, 88, 110, 118, 123, 124, 125, 127, 129, 132, 133, 162, 164, 171, 175, 219, 235-236, 240, 249

Hubert Bath 183, 222

Beethoven, 9, 15, 21, 23, 26-28, 32-34, 37-41, 51, 62-76, 91, 100, 102, 118, 122, 123, 128, 129, 132, 147, 154-155, 161, 163, 166, 171, 174-175, 177, 183, 196, 199, 206-207, 210, 236, 240, 253, 257, 267, 269, 284, 289, 294, 306

(Beethovens sonater 62-76)

Vincenzo Bellini 44

Carl Michael Bellman 146, 283

Alban Berg 54, 268

Hector Berlioz 35-37, 129, 132, 140, 147, 166, 175-176, 231, 242, 254, 257, 258, 314

Leonard Bernstein 159, 255

Georges Bizet 99, 254

Luigi Boccherini 168

Alexander Borodin 1, 276

Marco Enrico Bossi  323

Pierre Boulez 164

Johannes Brahms 3, 22, 59, 65, 105, 118, 119, 122, 123, 128, 136, 147, 149, 161, 166, 169, 172, 173, 175, 183, 190, 204, 238, 241, 248, 252, 255, 262, 266, 279, 285, 316

Havergal Brian 221

Max Bruch  301

Anton Bruckner 38, 39, 59, 118, 128, 166, 173, 175, 188-190, 229, 231, 240, 242, 251, 254, 257, 258, 282

Hans von Bülow  310

Ferruccio Busoni 32, 41, 95, 96, 163, 313

Aram Chatjaturian 85, 136

Ernest Chausson 144, 309

Luigi Cherubini 122, 123, 241

Frèdèric Chopin 28, 29, 33, 36, 44, 77, 107, 119, 120, 123, 135, 140, 145, 147, 160, 161, 163, 172, 175, 183, 209, 238, 240, 247, 257, 265, 271, 314, 315

Boris Christoff 10

Eric Coates 287

Arcangelo Corelli 112

Francois Couperin 110

Claude Debussy 39, 142, 163

Carl-Axel & Monica Dominique 152

Gaetano Donizetti 47, 98

Antonin Dvorak 57, 59, 173, 174, 193, 230, 241, 254

Bob Dylan 142-143

Sixten Eckerberg 139

Sixten Ehrling, 20, 159, 255

Sir Edward Elgar 141, 156

Ferenc Erkel 278

Manuel de Falla 115, 142

Gabriel Fauré 117, 142, 241

George Feyer 198

John Field 207

Dietrich Fischer-Dieskau  272

César Franck 46, 47, 125, 144, 166, 234, 253, 263

Girolamo Frescobaldi 89

Wilhelm Furtwängler 166, 199, 242

George Gershwin 41, 114, 142, 166, 183, 240, 255

Gesualdo 80

Alexander Glazunov 217, 236-237, 305

Mikhail Glinka 216

Christoph Willibald Gluck 90

Glenn Gould 18

Charles Gounod 103

Alexander Gretjaninov 111

Edvard Grieg 40, 66, 183

Manos Hadjitakis 203

Josef Haydn 27, 58, 60, 163, 168, 292, 304

Jascha Heifetz 203

Hildegard von Bingen 184

Paul Hindemith 163

Vladimir Horowitz 277

Johann Nepomuk Hummel 208

G. F. Händel, 5, 28, 41, 42, 107, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 147, 162, 171, 219, 242, 277, 294

Michael Jackson 179

Joseph Joachim  298

Herbert von Karajan, 18, 166, 199, 255, 257

Fritz Kreisler 94, 165, 203

Friedrich Kuhlau 206

Toivo Kuula  213

Orlando di Lasso 52

Michel Legrand 159, 242

Ruggero Leoncavallo 145, 195

Jenny Lind 58

Bo Linde 120, 129

Franz Liszt 22, 28, 36, 43, 44, 119, 140, 1175, 176, 192, 231, 234, 240, 247, 258, 263, 273, 293, 311, 314-316,  

Roman Maciejewski  241

Leevi Madetoja  213

Gustav Mahler 55, 59, 91, 119, 149, 255, 258, 308

Pietro Mascagni 145, 195

Jules Massenet 117

Erkki Melartin 212

Mendelssohn 16, 22, 23, 28, 29, 31, 34, 36, 63, 129, 136, 140, 149, 164, 166, 175, 185, 223, 254-255, 263-265, 278, 314-315,

Olivier Messiaen 125, 126, 127, 163

Ludwig Minkus 158

Gabriela Montero 184

Claudio Monteverdi 49, 133, 322

Mozart 14-15, 39, 66, 123, 129, 146, 147, 163, 169, 183, 198, 240-41, 313

Musorgskij 30, 154, 200, 245, 254, 276

Måndagsgruppen 129

Carl Nielsen 41

Jacques Offenbach 78, 79, 202, 231, 254, 302,

Ignacy Jan Paderewski 95, 183, 296

Nicoló Paganini 140-141, 147, 311

Palestrina 52

Pergolesi 79

Wilhelm Peterson-Berger  227, 230

Amilcare Ponchielli 82

Cole Porter 221

Francois Poulenc 125

Andre Previn  291

Sergej Prokofiev 85, 136, 218, 305

Giacomo Puccini 8, 28, 41, 91, 131, 143, 191, 193, 240, 242-244, 254, 268, 315, 321-322

Henry Purcell 51

Pythagoras  211, 237

Sergej Rachmaninov 61, 80, 140, 183, 201, 236-237, 265, 270, 311

Jean Philippe Rameau 120

Maurice Ravel 142

Max Reger 73, 96, 97

Gian Piero Reverberi  186

André Rieu  186

Joaquin Rodrigo 79

Rossini 20, 41, 52, 106, 178, 240, 270, 283, 314

Artur Rubinstein 217

Camille Saint-Saëns 144, 270

Antonio Salieri  313